Az AMWA – EMWA – ISMPP közös nyilatkozata a predátor folyóiratokról


Megjelent 2019. július


Az Amerikai Egészségügyi Szakszövegírók Szövetsége (AMWA), az Európai Egészségügyi Szakszövegírók Szövetsége (EMWA), és az Egészségügyi Publikációs Szakemberek Nemzetközi Társasága (ISMPP) felismeri azokat a tudományos publikálás kihívásokat, melyeket a predátor folyóiratok és kiadóik jelentenek. Ezek a folyóiratok tevékenységükkel aláássák a publikált tudományos kutatás minőségét, integritását és megbízhatóságát. Ez a közös nyilatkozat számos olyan irányelvet egészít ki, amelyek meghatározzák a predátor folyóiratok sajátosságait.1-5

A predátor folyóiratok komoly kihívást jelentenek az eredményeiket publikálni kívánó kutatók és a lektorált orvosi szakirodalom számára egyaránt. Ezen folyóiratok abban különböznek a hiteles open-access folyóiratoktól6, hogy pusztán haszonszerzés céljából aláássák a lektorált tudományos publikálás rendszerét, és egyáltalán nem veszik figyelembe az etikus viselkedés szabályait.7

Az olyan szervezetek, mint az Egészségügyi Szerkesztők Világszövetsége (WAME), a Publikációs Etikai Bizottság (COPE), az Orvosi Folyóirat-szerkesztők Nemzetközi Bizottsága (ICMJE) és a Tudományos Szerkesztők Tanácsa (CSE) támogatják a széleskörben elfogadott helyes publikálási gyakorlatot.6,8-10 A predátor folyóiratok nem ragaszkodnak ezekhez a gyakorlatokhoz, hanem kihasználják az azonnali nyílt hozzáférésű publikálási modellt (Gold Open Access – a publikálásért a szerzők díjat fizetnek).11 Ezen folyóiratok jövedelemszerzés céljából szándékosan félretájékoztatnak a szerkesztői és lektorálási gyakorlatról, a folyóirat működési rendszeréről, a cikkek feldolgozásának díjáról, a terjesztésről, az indexelésről, és az archiválásról.1

Ha a predátor publikálás elterjed, tulajdonképpen a tudományos szakirodalom szenved kárt. A legjobb szándékkal elvégzett, hiteles kutatás elveszhet, ha nem kerül rögzítésre, nem idézik vagy teszik elérhetővé hosszútávon, és a tudományos feljegyzések sérülhetnek.1 A szerzőkre nézve ugyancsak veszélyes, a hírnevük sérülhet, ha a munkájuk eredményeit predátor folyóiratokban publikálják vagy tudomásuk nélkül kerül ezen folyóiratok szerkesztőbizottsága elé. Túl ezeken, a szerzők becsapva érezhetik magukat, miután rájönnek, hogy a cikküket egy predátor folyóiratba küldték be. Annak is fennáll a veszélye, hogy néhány folyóirat nem küldi vissza vagy a szerzők tiltakozása ellenére is publikálja a beküldött cikket.

A tudományos folyóiratok, különös tekintettel a predátor folyóiratok számának növekedése12 az utóbbi 15 évben jelentősen megnehezíti a predátor vagy pszeudo folyóiratok megkülönböztetését. Elérhetőek azonban olyan online eszközök, amelyek segítik a szerzőket,1,8 és jellemző sajátosságuk segít azonosítani a predátor folyóiratokat és kiadóikat:
• a kiadók vagy folyóiratok emailen keresztül agresszív módon verbuválják a kutatókat
• az újság neve ismerősen cseng, valójában azonban egy hiteles folyóirat nevének csalárd változata
• a honlap szakszerűtlen, megjelenítése gyenge grafikával, rosszul használt nyelvezettel, nem létező címekre mutató linkekkel és agresszív hirdetésekkel teletűzdelt
• hiányzik a cím vagy egy belföldi telefonszám a folyóirat vagy kiadó honlapján, vagy hamis cím/telefonszám van feltüntetve
• a folyóirat nincs indexelve ismert hivatkozási rendszerben (például PubMed)13 vagy hiteles online könyvtárban (például DOAJ)14
• irreálisan gyors szakmai lektorálást ígérnek, vagy nem nyújtanak információt a folyóirat tudományos lektorálási folyamatáról
• nem egyértelmű a cikk bírálati díj (nagyon magas vagy nagyon alacsony is lehet), ami akár a cikk benyújtásakor is fizethető (tehát a lektorálás eredményétől függetlenül)
• azt állítják, hogy az orvostudomány több szakterületét vagy több tudományág részterületeit is széleskörűen lefedik
• számos olyan folyóirat van, amely az utóbbi időben indult és/vagy kevés publikált cikket tartalmaz, nem hozzáférhető, vagy egyértelműen gyenge minőségű
• a szerkesztőbizottsági tagok a szakterületen vagy az adott folyóirat megjelenési országán kívülről érkeznek, vagy az adott szakterület szakértői számára ismeretlenek
• a kéziratok benyújtása során nagyon kevés kérdést tesznek fel, és sem az érdekeltségről, sem a szerzői munkamegosztásról nem kérnek információt.

Az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy a szerzők saját publikációs listájuk növelése érdekében predátor folyóiratokba nyújtják be kézirataikat,15,16 melyről egyértelműen lebeszéljük a szerzőket, tekintettel annak etikátlanságára, amennyiben szándékosan történik. Az egészségügyi szakszövegírók és szerkesztők, kutatók felelősek azért, hogy értékelni tudják annak a folyóiratnak az integritását, múltját, szokásait és hírnevét, ahova a kutatásukat beküldik.8 Szeretnénk felhívni a szerzők figyelmét, hogy kellő alapossággal vizsgálják meg a publikációkat, ahová a sajátjukat benyújtják, és kizárólag olyan folyóiratba küldjék be a munkájukat, amely megfelelő tudományos lektorálást biztosít és valóban a tudományos szakirodalomhoz szeretne hozzájárulni.

A tudományos közösségnek abszolút tisztában kell lennie a predátor folyóiratokba történő publikálás veszélyeivel és annak elkerülésével. Az AMWA, az EMWA és az ISMPP elkötelezettek abban, hogy tagjaikat a predátor publikálásról felvilágosítsák, és hangsúlyozzák a szakszövegírók és publikációs szakemberek felelősségét ebben a fontos ügyben.

Hivatkozások:

1. Laine C, Winker MA. Identifying Predatory or Pseudo-Journals. World Association of Medical Editors. February 18, 2017. http://www.wame.org/identifying-predatory-or-pseudo-journals. Accessed June 18, 2019.
2. Cabell’s Blacklist Violations. http://www2.cabells.com/blacklist-criteria. Accessed June 18, 2019.
3. Cobey KD, Lalu MM, Skidmore B, Ahmadzai N, Grudniewicz A, Moher D. What is a predatory journal? A scoping review. Version 2. F1000Res. 2018;7:1001. DOI: 10.12688/f1000research.15256.2.
4. Beall J. Predatory publishers are corrupting open access. Nature. 2012;489:179. DOI: 10.1038/489179a.
5. Beall’s List of Predatory Publishers. http://openscience.ens.fr/ABOUT_OPEN_ACCESS/BLOGS/2017_01_23_Jeffrey_Beall_last_list_of_predatory_journals.pdf. Accessed June 18, 2019.
6. Open Access Scholarly Publishers Association – Code of Conduct. https://oaspa.org/membership/code-of-conduct. Accessed June 18, 2019.
7. International Committee of Medical Journal Editors. “Fake,” “Predatory,” and “Pseudo” Journals: Charlatans Threatening Trust in Science. http://www.icmje.org/news-and-editorials/fake_predatory_pseudo_journals_dec17.html. Accessed June 18, 2019.
8. International Committee of Medical Journal Editors. Responsibilities in the Submission and Peer-Review Process. http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/responsibilities-in-the-submission-and-peer-peview-process.html. Accessed June 18, 2019.
9. Council of Science Editors. Predatory or Deceptive Publishers – Recommendations for Caution. https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/cse-policies/approved-by-the-cse-board-of-directors/predatory-deceptive-publishers-recommendations-caution. Accessed June 18, 2019.
10. Berger M. Everything You Ever Wanted to Know About Predatory Publishing but Were Afraid to Ask. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2017/EverythingYouEverWantedtoKnowAboutPredatoryPublishing.pdf. Accessed June 18, 2019.
11. Mizera K. What is Gold Open Access – useful links. https://openscience.com/what-is-gold-open-access/. Accessed June 18, 2019.
12. Shen C, Bjork BC. 'Predatory' open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. BMC Med. 2015;13:230. DOI: 10.1186/s12916-015-0469-2.
13. PubMed. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Accessed June 18, 2019.
14. Directory of Open Access Journals. https://doaj.org/. Accessed June 18, 2019.
15. Moher D, Shamseer L, Cobey KD, et al. Stop this waste of people, animals and money. Nature 2017;549:23-25. DOI: 10.1038/549023a.
16. Sharma H, Verma S. Predatory journals: the rise of worthless biomedical science. J Postgrad Med 2018;64:226-31. DOI: 10.4103/jpgm.JPGM_347_18.

Köszönetnyilvánítás

Ezt a közös nyilatkozatot az AMWA, az EMWA és az ISMPP képviselői lektorálták és jóváhagyták. A nyilatkozat elkészítésében vállalt erőfeszítéseiért köszönet illeti a Szakíró Bizottság tagjait (Barbara Good és Mary Kemper, AMWA; Slavka Baronikova és Julia Donnelly, EMWA; Jan Seal-Roberts és Donna Simcoe, ISMPP), és a szervezeti lektorokat (Shari Rager, AMWA; Tiziana von Bruchhausen és Beatrix Doerr, EMWA; Anna Geraci és Al Weigel, ISMPP).