Prohlášení o společném postoji AMWA - EMWA - ISMPP k dravému publikování

Vydáno v červenci 2019

Translation to Czech by Marcela Covic Sr. & Marcela Covic Jr. – February 9 2021

Americká asociace autorů lékařských článků (AMWA), Evropská asociace autorů lékařských článků (EMWA) a Mezinárodní společnost pro profesionální vydavatelé lékařských prací (ISMPP) si jsou vědomi výzev vědeckého publikování. Dravé časopisy a jejich vydavatelé používají metody narušující kvalitu, integritu a spolehlivost publikovaného vědeckého výzkumu. Toto společné prohlášení se váže k několika dalším sadám směrnic, které pomáhají definovat vlastnosti dravých časopisů.1-5

 

Dravé časopisy představují vážnou hrozbu jak pro vědce publikující výsledky své práce, tak pro samotnou recenzovanou lékařskou literaturu. Tyto publikace se liší od legitimních časopisů s otevřeným přístupem (open-access)6 v tom, že predátorské časopisy podkopávají publikační systém vzájemného hodnocení (peer review) pouze za účelem finančního zisku s evidentně malým zájmem o etiku.7

 

Organizace, jakož jsou Světová asociace lékařských editorů (WAME), Výbor pro etiku publikování (COPE), Mezinárodní výbor editorů lékařských časopisů (ICMJE) a Rada vědeckých editorů (CSE) podporují veřejně uznávané publikační postupy.6,8-10 Dravé časopisy tuto praxi nedodržují, místo toho využívají publikační model takzvaného “zlatého otevřeného přístupu” (Gold Open Access) za který autoři platí publikační poplatek.11 Tyto časopisy úmyslně zkreslují praktiky redakčního a vzájemného hodnocení, standardní metody chodu časopisu, cenu zpracování článku, šíření, indexování a archivaci za účelem zvýšení výdělku.1

 

Pokud se dravé publikování bude šířit, konečným výsledkem bude poškození veškeré vědecké literatury. V tom případě by i legitimní výzkum proveden s nejlepšími úmysly mohl být ztracen pokud není publikován, citován nebo dlouhodobě zpřístupněn, a vědeckým záznamům hrozí korupce.1  Pro autory ale existuje i další nebezpečí v tom, že jejich reputace může být poškozena v důsledku zveřejnění jejich práce v dravých časopisech nebo v jejich nevědomém “jmenování” do redakčních rad. Kromě toho se autoři mohou ocitnout v pasti poté, co zjistí, že odeslali článek do dravého časopisu. Existuje totiž potenciální riziko, že některé časopisy nevrátí zaslané rukopisy nebo že zveřejní zaslanou práci i poté, co autor protestuje.

 

Za posledních 15 let svědčíme velkému nárustu počtu vědeckých časopisů, včetně dravých12, což komplikuje možnost dravé a „pseudo“ časopisy rozpoznat. V tomto úsilí jsou autorům k dispozici online nástroje.1,8 Několik charakteristik bylo identifikováno jako typické pro dravé časopisy a jejich vydavatele:

 • vydavatelé nebo časopisy zasílající e-maily, které vědce agresivně oslovují 
 • název časopisu, který zní poněkud povědomě, je ale ve skutečnosti podvodnou obměnou legitimního časopisu
 • webová stránka, který vypadá neprofesionálně, se špatnou grafikou, gramaticky nesprávným jazykem, mrtvými odkazy a agresivní reklamou
 • na webových stránkách časopisu nebo vydavatele není uvedena žádná poštovní adresa ani telefonní číslo dané země nebo je uvedena falešná adresa / telefonní číslo
 • nedostatek indexování časopisů v uznávaném citačním systému jako je PubMed13 nebo v legitimním online katalogu jako je Katalog časopisů s otevřeným přístupem (Directory of Open Access Journals - DOAJ)14
 • sliby nereálně rychlého vzajemného ohodnocení nebo žádné informace o procesu vzajemného ohodnocení 
 • poplatky za zpracování článků, které nejsou transparentní (a mohou být buď velmi vysoké nebo velmi nízké) nebo jsou splatné při odeslání (tj. nezávisející na výsledku vzajemného ohodnocení)
 • tvrzení o širokém pokrytí několika specializací v medicíně nebo více sub specializací v konkrétní discipline
 • veliká skupina časopisů, které byly založeny velmi nedávno a / nebo neobsahují žádné či jen málo publikovaných článků, jsou nepřístupné nebo jsou zjevně nekvalitní
 • redakční rada složená z členů mimo specializaci nebo mimo zemi, ve které je časopis vydáván, kteří nejsou známi někomu, kdo má zkušenosti s publikováním v oboru
 • systém podání, který je příliš jednoduchý, s jen několika položenými otázkami, nevyžadující žádné informace o střetu zájmů nebo autorské kvalifikaci.

 

Autoři by se neměli záměrně rozhodovat pro zasílání rukopisů do dravých časopisů, aby tak zvýšili svůj vlastní počet publikací, jak je vidět v poslední době.15,16 Vědomé a záměrné zasílání rukopisů do dravých časopisů není etické. Autoři a editoři v oblasti medicíny, stejně jako vědci, mají odpovědnost prověřit celistvost, historii, praxi a reputaci časopisů, do nichž jsou jejich vědecké příspěvky zasílány.8 Doporučujeme všem autorům, aby věnovali náležitou péči průzkumu reputace publikace do kterých své práce zasílají. Měli by komunikovat pouze s těmi časopisy, které poskytují řádné vzajemné ohodnocení a které se skutečně snaží přispět k vědecké literatuře.

 

Vědecká komunita si musí být plně vědoma škod, které publikování v dravých časopisech představuje a musí rozumět způsobu jak se jim vyhnout. AMWA, EMWA a ISMPP se zavázaly vzdělávat své členy o nebezpečí dravého publikování a odpovědnosti autorů lékařské literatury a publikačních profesionálů při řešení tohoto významného problému.

 

Literatura:

 1. Laine C, Winker MA. Identifying Predatory or Pseudo-Journals. World Association of Medical Editors. February 18, 2017. http://www.wame.org/identifying-predatory-or-pseudo-journals. Accessed June 18, 2019.
 2. Cabell’s Blacklist Violations. http://www2.cabells.com/blacklist-criteria. Accessed June 18, 2019.
 3. Cobey KD, Lalu MM, Skidmore B, Ahmadzai N, Grudniewicz A, Moher D. What is a predatory journal? A scoping review. Version 2. F1000Res. 2018;7:1001. DOI: 10.12688/f1000research.15256.2.
 4. Beall J. Predatory publishers are corrupting open access. Nature. 2012;489:179. DOI: 10.1038/489179a.
 5. Beall’s List of Predatory Publishers. http://openscience.ens.fr/ABOUT_OPEN_ACCESS/BLOGS/2017_01_23_Jeffrey_Beall_last_list_of_predatory_journals.pdf. Accessed June 18, 2019.
 6. Open Access Scholarly Publishers Association – Code of Conduct. https://oaspa.org/membership/code-of-conduct. Accessed June 18, 2019.
 7. International Committee of Medical Journal Editors. “Fake,” “Predatory,” and “Pseudo” Journals: Charlatans Threatening Trust in Science. http://www.icmje.org/news-and-editorials/fake_predatory_pseudo_journals_dec17.html. Accessed June 18, 2019.
 8. International Committee of Medical Journal Editors. Responsibilities in the Submission and Peer-Review Process. http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/responsibilities-in-the-submission-and-peer-peview-process.html. Accessed June 18, 2019.
 9. Council of Science Editors. Predatory or Deceptive Publishers – Recommendations for Caution. https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/cse-policies/approved-by-the-cse-board-of-directors/predatory-deceptive-publishers-recommendations-caution. Accessed June 18, 2019.
 10. Berger M. Everything You Ever Wanted to Know About Predatory Publishing but Were Afraid to Ask. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2017/EverythingYouEverWantedtoKnowAboutPredatoryPublishing.pdf. Accessed June 18, 2019.
 11. Mizera K. What is Gold Open Access – useful links. https://openscience.com/what-is-gold-open-access/. Accessed June 18, 2019.
 12. Shen C, Bjork BC. 'Predatory' open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. BMC Med. 2015;13:230. DOI: 10.1186/s12916-015-0469-2.
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Accessed June 18, 2019.
 14. Directory of Open Access Journals. https://doaj.org/. Accessed June 18, 2019.
 15. Moher D, Shamseer L, Cobey KD, et al. Stop this waste of people, animals and money. Nature 2017;549:23-25. DOI: 10.1038/549023a.
 16. Sharma H, Verma S. Predatory journals: the rise of worthless biomedical science. J Postgrad Med 2018;64:226-31. DOI: 10.4103/jpgm.JPGM_347_18.

 

Poděkování

Toto společné prohlášení bylo recenzováno a schváleno zástupci společností AMWA, EMWA a ISMPP. Příprava tohoto prohlášení byla umožněna díky úsilí členů redakční komise (Barbara Good a Mary Kemper, AMWA; Slávka Baroníková a Julia Donnelly, EMWA; Jan Seal-Roberts a Donna Simcoe, ISMPP) a organizačních recenzentů (Shari Rager, AMWA; Tiziana von Bruchhausen a Beatrix Doerr, EMWA; Anna Geraci a Al Weigel, ISMPP).